Projekty elektroenergetyczne

 • Projektowanie linii napowietrznych i kablowych WN i SN,
 • Projektowanie stacji elektroenergetycznych WN/SN,
 • Projektowanie systemów łączności w energetyce,
 • Współudział w opracowywaniu standardów technicznych,
 • Projekty pilotażowe w zakresie nowych rozwiązań WN i SN,
 • Projekty traktów światłowodowych,
 • Koncepcje i studia wykonalności sieci elektroenergetycznych,
 • Audyty zgodności stanu istniejących linii z normami branżowymi,
 • Tworzenie analiz, opracowań i dokumentów niezbędnych na każdym etapie postępowań administracyjnych,
 • Koncepcje i studia wykonalności budowy wysokosprawnej kogeneracji,
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy wysokosprawnej kogeneracji w zakresie technicznym i formalno-prawnym,
 • Świadczenie usługi inżyniera kontraktu wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla obiektów hydrotechnicznych oraz energetycznych (OZE).

Galeria zdjęć