Projekty elektroenergetyczne

  • Projektowanie linii napowietrznych i kablowych WN i SN,
  • Projektowanie stacji elektroenergetycznych WN/SN,
  • Projektowanie systemów łączności w energetyce,
  • Współudział w opracowywaniu standardów technicznych,
  • Projekty pilotażowe w zakresie nowych rozwiązań WN i SN,
  • Projekty traktów światłowodowych,
  • Koncepcje i studia wykonalności sieci elektroenergetycznych,
  • Audyty zgodności stanu istniejących linii z normami branżowymi,
  • Tworzenie analiz, opracowań i dokumentów niezbędnych na każdym etapie postępowań administracyjnych,
  • Koncepcje i studia wykonalności budowy wysokosprawnej kogeneracji.

Galeria zdjęć