Projekty energetyczne trzech sił

woda, słońce, wiatr

 

  • Projektowanie budowli hydrotechnicznych, w tym m.in. koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze dla budowli i urządzeń wodnych,
  • Opracowywanie dokumentacji formalnej w zakresie sporządzania operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą,
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych,
  • Nadzory budowlane obiektów hydrotechnicznych,
  • Przeprowadzanie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych,
  • Opracowywanie koncepcji i studiów wykonalności odnawialnych źródeł energii,
  • Opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie technicznym i formalno–prawnym,
  • Analizy przestrzenne, akustyczne, możliwości lokalizacji farm wiatrowych,
  • Udział w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Galeria zdjęć