Zarządzanie Projektami

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie kompleksowego prowadzenia inwestycji.

 

  • Udział i doradztwo w postępowaniach administracyjnych,
  • Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Opracowanie dokumentacji w zakresie raportów oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia,
  • Uzyskiwanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji środowiskowych,
  • Określanie i analiza stanów prawnych nieruchomości, pozyskiwanie tytułów prawnych,
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Uzyskiwanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i zagospodarowania Terenu.
  • Pełnienie roli Inwestora Zastępczego oraz Inżyniera Kontraktu

Galeria zdjęć